knod

Katalog nejen otevřených dat

Středobod českých otevřených dat je NKOD, národní katalog otevřených dat. Je v něm spousta zajímavých informací, ale pro takový ten letmý přehled o tom, jaká data jsou k dispozici, je celkem obtížně použitelný.

Nechceme tedy NKOD replikovat, jde nám o trochu obecnější přehled, aby si každý mohl dohledat data pro jednotlivé oblasti zájmu.

Katalogy

Národní katalog otevřených dat (NKOD) je katalog všech katalogů, jednotlivé úřady a instituce si ale občas založí vlastní katalog, lokální katalog otevřených dat (LKOD), zde je výpis některých z nich.

Administrativni informace

K transakčním datům (dotace, smlouvy, zakázky, …) je třeba doplnit data o smluvních stranách, protože tato data jsou v transakčních datasetech zpravidla nedostačující. Neexistuje jedno centrální úložiště, je několik zdrojů těchto informací, záleží na tom, co člověk požaduje.

Dotace

Smlouvy

Zakázky

Faktury

Neexistuje centralizace faktur, je na jednotlivých úřadech či jiných entitách, jestli své faktury zveřejní. Tato data jsou často cennější než smlouvy nebo zakázky, protože obsahují reálné útraty a jejich metadata jsou kvalitnější než např. u registru smluv.

Ostatní výdaje

Rozpočty

Metainfo o státu

TODO: prolinkovat toto nějak s admin informacemi výše? Aby člověk nemusel scrollovat mezi nima, obojí patří pod stejnou podkategorii

Legislativa

Regionální data

Zdravotnictví

Geodata

Ostatní